Duidelijk inzicht in de kosten

De kosten van juridisch advies zijn een belangrijke afweging bij het zoeken van uw recht. Rechtzoekenden vragen zich terecht af of zij zich niet storten in een bodemloze put. Ook qua kosten.

Mr.Mart meent dat u recht heeft op een duidelijk kostentraject. Ik geef die duidelijkheid door inzicht te geven over de stappen waaruit het adviestraject kan bestaan. Ook kan ik vooraf afspraken maken over de facturering. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Iedere stap van het mogelijke adviestraject wordt vooraf besproken. Daarbij wordt ook het tarief voor elke stap vastgesteld. En op de factuur staat uiteraard een toelichting op de verrichte werkzaamheden en de daaraan bestede tijd.

U bent de opdrachtgever; u blijft daarom altijd de regie voeren over uw rechtsprobleem én over de advieskosten.